Glaukom eller grön starr?

Glaukom kallades för grön starr

Glaukom kallades tidigare för grön starr och är den näst vanligaste orsaken till behandlingsbar blindhet. Grå starr är den vanligaste. När det gäller oåterkallelig blindhet är glaukom dock vanligast. Runt 400 000 personer i Sverige har glaukom fast mer än hälften är inte diagnostiserade.

Men vad är då glaukom för något egentligen? Jo glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Många gånger är den förknippad med förhöjt ögontryck. Ögat producerar ständigt en genomskinlig vätska som dels ger ögat sin form och dels för att försörja och ge näring till de ögonvävnader som saknar kärl, exempelvis hornhinna och ögats lins. Sjukdomen drabbar främst äldre personer och är mycket ovanlig hos personer under 50 år. Ju äldre man blir desto större är risken att drabbas och i ålderspannet 65 till 70 år har ungefär fem procent glaukom. 

Sjukdomen kan uppträda i två olika former varav den vanligaste kallas för öppenvinkelglaukom. Den andra formen, och relativt ovanliga kallas för trångvinkelglaukom. Svårigheten med öppenvinkelglaukom är att den varken ger synnedsättning eller orsakar smärta och dessutom har ett smygande förlopp. Men den ovanliga trångvinkelformen är från början symtomgivande med huvudvärk, ont i ögat och synpåverkan. 

För personer över 50 är det därför viktigt att låta sig göra en ögonundersökning hos en ögonspecialist för att ta reda på om man är i riskzon eller inte. Sjukdomen har dessutom en hög ärftlighetsfaktor, närmare 30 procent ökad risk, vilket medför att det är viktigt för de som har glaukom att informera sina anhöriga om förekomsten av sjukdomen så att de gör en ögonundersökning hos en ögonläkare. Även extremt närsynta har en ökad risk att drabbas. 

Vi på Senior.se tog oss till Zebrakliniken på Odenplan i centrala Stockholm för att ställa några frågor om sjukdomen till ögonläkaren Martin Reza Zand. Kliniken har funnits i fyra år och har ett nära samarbete med S:t Eriks ögonsjukhus. Och det är på just S:t Eriks ögonsjukhus som Martin utbildade sig till ögonkirurg och det är idag inte ovanligt att sjukhuset skickar över patienter till Zebrakliniken. Tidigare har han forskat i såväl Brisbane (Australien) som i Texas (USA) och under 90-talet var han engagerad i projektet ”Fight Against Blindness” i Indien då han under 6 månaders tid ideellt opererade gråstarr.

 

 

Hur upptäcker man sjukdomen?

Det är en lömsk sjukdom som inte visar några symtom i början. De drabbade har varken ont eller någon synpåverkan. Därför söker man inte heller för det. Tidigare trodde man att det enbart var ögontrycket som orsakade glaukom men nu vet vi att det är flera orsaker som gör att sjukdomen utvecklas. Men den stora boven är trots allt ögontrycket och det är också den enda parameter som man kan påverka med hjälp med trycksänkande åtgärder och därmed bromsa upp sjukdomsförloppet.

Är det en allvarlig sjukdom?

Både ja och nej. Det viktigaste är dock att man diagnostiserar och behandlar sjukdomen i tid för att bromsa upp sjukdomsförloppet och därmed förhindra synnedsättning. Det som händer om man inte går till en läkare och börjar behandla är att synnerven tar skada som leder till i första hand, synfältsbortfall och i avancerade fall till blindhet. Har skadan redan skett, är det då försent att behandla den för att få sin försämrade syn tillbaka. Det är därför vi är måna om att påpeka till våra patienter som har glaukom att uppmana sina släktingar att göra en undersökning så att sjukdomen kan upptäckas i tid.

 

Bör alla kolla upp detta?

Ja, om man är över 50 så rekommenderar jag ett besök hos en ögonspecialist för att få besked om deras ögon är i riskzon att drabbas glaukom eller inte.

Kan man upptäcka detta hos en vanlig optiker?

Optikerna kan nuförtiden mäta trycket och det finns tryckmätare hos många av dem idag. Men de kan inte göra en bedömning av ögonbotten vilket medför att en förändring på ögonbotten inte upptäcks hos en optiker. Många optiker skickar numera vidare sina kunder till ögonläkare för vidare utredning.

 

Om man nu har fått diagnosen glaukom, vad gör man då?

Glaukom är en sjukdom som i första hand drabbar synfältet och i värsta fall leder till blindhet. Den enda behandling som för närvarande finns är att sänka trycket i ögat. Ögat har olika känslighet för ögontrycket hos olika individer och ser vi att en person har glaukom så behandlar vi den med ögondroppar som passar just den patienten. Hjälper det inte med en sorts droppe brukar vi kombinera med flera olika sorters droppar. Hjälper inte det gör man en laserbehandling och i sista stadiet, när inget annat hjälper, brukar vi operera så att trycket går ner.

 

 

Kan man bli helt frisk?

Helt återställd blir man inte men om man vid diagnostillfället inte visat några synskador kan vi bromsa
upp förloppet och man i de flesta fall förblir frisk, men är det att vi kan påvisa synskador redan från början, kan behandlingen på dessa patienter bromsa upp ytterligare försämring men vi kan inte reparera den skada som redan skett.

 

Kontakta oss:

Adress

Västmannagatan 45
113 25  Stockholm

Mail:

Öppettider

Mån – Fre : 09:00 – 16:00
Lördag/ söndag : Stängt