Glaskroppsavlossning

Vad orsakar glaskroppsavlossning?

Glaskroppsavlossning innebär att glaskroppen lossnar från sitt bakre fäste på grund av att dess struktur förändras med tiden eller till följd av yttre faktorer, t.ex slag eller tunga lyft.

Vad är en glaskropp?

Glaskroppen i ögat är en geléartad boll vars vätska fyller det mesta av ögats hålrum mellan linsen och näthinnan längst bak i ögat. De små fläckar, “flugor”, blixtar eller moln som man ibland kan se röra sig i synfältet kallas floaters. De är ofta synliga när man tittar på en ren bakgrund, t.ex. en tom vägg eller en blå himmel. Fläckarna kan vara ett resultat av en åldrande glaskropp som skrumpnar ihop och lämnar mikroskopiska cellklumpar i glaskroppen. De kan också förekomma hos närsynta människor eller hos dem som har genomgått starroperationer eller YAG-laser.

Fläckarna kan verka vara framför ögats synfält, men faktum är att de finns i vätskan inuti ögat och att skuggorna från avlossningarna ger skuggor på nätfinnan. Oftast är det inget att oroa sig för, det är resultatet av den normala åldrandeprocessen. Upplever du nya symtom som kommer plötsligt är det viktigt att du söker vård.

När ska jag söka vård?

• Du upplever nya floaters framför ögat
• Blixtar framför ögonen som uppträder allt oftare
• Plötsligt försämrad syn
• Ett mörk slöjliknande draperi som begränsar synfältets kant

Kom ihåg! Tilltagande blixtar framför ögonen bör du akut söka vård för.

Kontakta oss:

Adress

Västmannagatan 45
113 25  Stockholm

Mail:

Öppettider

Mån – Fre : 09:00 – 16:00
Lördag/ söndag : Stängt